Sözler

İçinde bulunduğumuz anı geçmişin bir neticesi olarak değil de gelecek için bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz.

Thierry Hentsch