Türkiye Nüfus Pramidi

Kategoriler Genel

Bu grafikleri koymamın nedeni derste bahsettiğimiz tüketici pazarlarının özelliklerinden biri olan demoğrafik değişkenlerin ülkeden ülkeye ne kadar farklılık gösterdiğinin altını çizmektir. Ülkemizde tabana blok olarak yerleşmiş bir genç nüfus varken bu özellikle bazı kuzey avrupa ülkelerinde ters üçgen şeklini bile olabilmektedir. Bu da hedef pazar seçiminde 4p dediğimiz pazarlama karmasının ne kadar dikkatli hazırlanmasını gerektiğini gözler önüne koymaktadır. Türkiye, yaş ortalamasının 28,8 olduğu düşünülürse özellikle Avrupa ve ABD deki gençlik segmentini hedefleyen markalar için Türkiye çok cazip ve ciddi derecede büyük bir tüketici pazarı olduğu görülecektir.

 

 

KAYNAK: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türkiye Nüfus Pramidi” için 4 yorum

Bir Cevap Yazın